THE big tripp!

Denna reseberättelse kommer jag att skriva utifrån mitt perspektiv, med den historia jag, och  min hustru  har med oss innan, under och efter resan. Av den anledningen kommer den att innehålla reflektioner och tankar som inte enbart har med reseupplevelsen att göra.

Vill du bara villkolla bilder och läsa lite kortfattat kan du göra det via länkarna till vänster. Till denna sida kommer du alltid tillbaka med länken på "Our big tour bilden"

                                                                                     HÄR BÖRJAR VI